Befaring renholdstjeneste

BEFARING OG RENHOLD

 

En god befaring er gull verdt! Noen tenker at en befaring ikke er så viktig å gjøre nøye, men en slurvete befaring kan gjøre at oppdraget blir både feilpriset og får feil tidsberegning.

Resultatet blir kanskje en tjeneste som ikke gjenspeiler de forventninger som skal innfris.

Ringerike Renhold har lang trening med befaring på oppdrag av ulik størrelse. For noen er det ønskelig at befaringen første gang er slik at vi blir vist i grove trekk de områder som skal rengjøres, og at vi kommer tilbake på egenhånd og finberegner hva som trengs å komme med i et profesjonelt tilbud. PÅ denne måten sparer vi oppdragsgiver for verdifull tid og ikke minst får vi bedre tid til å gjøre en god beregning.

Andre synes det er helt ok å bli med i alle beregninger underveis og det er også selvfølgelig også veldig greit. På enkelte områder er arkitekturen eller konstruksjonen såpass spesiell at det kreves spesielle frekvenser eller metoder for å få til et effektivt renhold. Da er befaring i fellesskap nyttig. Man får avstemt tidlig i fasen hva som faktisk trengs å gjøres.

Vi kan oppsumeringsvis nevne det enkelt:

- vi kan gjennomføre befaring på egenhånd uten å belaste oppdragsgivers tid eller energi

- vi kan gjennomføre befaring punktvis sammen med oppdragsgiver

I begge tilfeller er det veldig viktig at frekvenser og type renhold blir avstemt tidlig.

 

Vi opererer i Hønefoss - Jevnaker - Gran - Hole.

00 back 01 email pas 02-tlf pas 03 back

Relaterte sider:

www.renox.no for temporært renhold.

www.ringren.no for daglig renhold.

Noen av feltene vi er spesialister på i Hønefoss, Jevnaker, Hole og omegn:

  • DAGLIG RENHOLD | SKURING | BONING | TEPPERENS | POLISHBEHANDLING | BYGGRENHOLD | HOVEDVASK | VINDUSPUSS | FLYTTEVASK | DESINFISERING | FASADEVASK | VASK AV SOLSKJERM | VASK AV DØDSBO | KONTORVASK

BE OM TILBUD I DAG!

Skriv til oss nå!