HMS | RINGERIKE RENHOLD | TLF 3212 5880

 

Alle som leder en bedrift har plikt til å sørge for at virksomheten systematisk følger de krav som regelverket stiller til HMS i bedriften. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages i tide og blir håndtert. Internkontroll er kvalitetssikring.

 

Uavhengig av roller og oppgaver med arbeid relatert til HMS-arbeid står oppgavene med HMS fast. Oppgavene med HMS kan delegeres men ansvaret forblir hos arbeidsgiver. Det er flere ting som man må huske på her og noen sentrale lovpålagte plikter er:

 

  • Tilrettelegge slik at ansatte blir gitt nødvendig opplæring og instruksjon knyttet til jobben
  • Kontrollere arbeidstakernes helse og bidra til at det ikke utvikles helseskader
  • Kartlegging av arbeidsmiljøet - tenke på risikoforhold
  • Organisere arbeidet og tilpasse med hensyn til arbeidsevne
00 back 01 email pas 02-tlf pas 03 back

Relaterte sider:

www.renox.no for temporært renhold.

 

Noen av feltene vi er spesialister på i Hønefoss, Jevnaker, Hole og omegn:

  • DAGLIG RENHOLD | SKURING | BONING | TEPPERENS | POLISHBEHANDLING | BYGGRENHOLD | HOVEDVASK | VINDUSPUSS | FLYTTEVASK | DESINFISERING | FASADEVASK | VASK AV SOLSKJERM |

BE OM TILBUD I DAG!

Skriv til oss nå!