Ringerike Renhold - temporært renhold | 3212 5880

temp 600

Temporært renhold krever annen type ekspertise og utstyr enn for daglig renhold, som gjerne er en erfaring som har tilpasset seg over år. Rengjøring av områder og objekter som ikke dekkes av ordinær renholdsavtale utføres av vårt datterselskap RENOX AS.

 

Ring oss nå!

Vi er hverken for store eller for små til alle typer oppdrag innenfor temporært renhold med krevende tidsfrister.

  

Bestill gratis befaring nå!

Vi stiller på kort varsel til alle typer temporært renhold. Mange kvier seg for tidsbruk og energi til å gjennomføre en befaring. Du viser oss objektet raskt. Vi gjennomfører en befaring raskt og profesjonelt uten unødvendig tidsbruk. Vi leverer temporært renhold som innebærer renhold av/innen:
  • Skuring og boning
  • Tepperens
  • Polishbehandling og vedlikehold av gulv
  • Bygg
  • Hovedrenhold
  • Vinduspuss
  • Flyttevask
  • Fasaderenhold
  • Renhold av solskjerming

 

Relaterte sider:

www.ringren.no for daglig renhold.

 

Noen av feltene vi er spesialister på i Hønefoss, Jevnaker, Hole og Gran:

KONTORVASK | BYGGVASK | BONING | FASADEVASK | HOVEDVASK | VINDUSPUSS | FLYTTEVASK | DESINFISERING | TRAPPEVASK VISNINGSVASK

BE OM TILBUD I DAG!

 

 

Skriv til oss nå!